Misyon & Vizyon

1-    Bölümün Misyonu, Vizyonu, Amacı ve Hedefleri

Öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümler üretebilme kapasitelerini geliştirmek, Sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamak.

Türkiye’nin sosyal gerçeklerini anlayan, açıklayan, bu yönde gerekli bilgi ve becerilere sahip, sosyal sorumluluğu gelişmiş, sosyologlar yetiştirmek.

2-    Bölümün varoluş gerekçesi

Öğrencilerin gözlem yeteneğini geliştirmek, öğrencilere iletişim becerisi kazandırmak, eleştirel düşünceyi geliştirmek, Bilimsel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak aynı zamanda bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmak ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

3-    Temel değerleri

  • Akademik mükemmellik
  • Profesyonel dürüstlük
  • Takım çalışması
  • Adalet
  • Yaratıcılık
  • Toplum hizmeti

4-    Arzu edilen gelecek

Ülkesine ve ulusuna bağlı, dünya gerçeklerinden kopmayan, bilimsel düşünceyi ve bilimin yöntemini olayları çözümlemede başarıyla uygulayan sosyologlar yetiştirmektir

 

5-    Orta vadede ulaşılacak hedefler.

Hedef 1: Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliklerin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

Hedef 2: Birey, grup ve toplum arasındaki karşılıklı sosyal etkileşim sürecini analiz edebilme

Hedef 3:Günlük yaşamdaki olaylara yönelik sosyolojik bir bakış açısı geliştirebilme

Hedef 4:Sistemli ve tutarlı bir akıl yürütme mantığı kazandırmak

6-    Ana stratejik amaçlar

Amaç1:Genel sosyolojik bir bakış açısına sahip olma.

 

Amaç 2: Sosyolojik yöntemin temel özelliklerini ve sosyolojik araştırmanın aşamaları hakkında bilgi sahibi olma

 

Amaç 3: Sosyal bilimlerle ilgili araştırma yapılabilmesi için gerekli olan kavramların ve sosyolojik bir araştırmada kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin kavramış olma ve bunları araştırma yaparken kullanabiliyor olma

Amaç 4: Geleneksel ve çağdaş sosyoloji teorilerinin temel özelliklerini bilme ve karşılaştırma

7- Alt stratejik hedefler

Amaç 1: Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özelliklerini açıklayabilme

Amaç 2: Çağdaş endüstriyel ve/ya post-endüstriyel toplumlarda toplumsal hareketlilik ve sosyal sınıf ilişkilerini çözümleyebilme

Amaç 3: Toplumsal sorunlara yönelik en verimli olabilecek araştırma tekniğini uygulayarak, sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirebilme.

Amaç 4: Hem yerel hem de küresel sorunları bir arada değerlendirerek, temelde ülkemiz ve mümkünse bireyin varlığı adına geneli kapsayarak, çağımızın ruhunu yansıtıp analiz edebilen bir sosyolog olma özelliğine sahip olacaklardır.