Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün açılması; 18/10/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca bölümümüzün açılmasına ve 2008-2009 döneminde öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü,  Yrd.Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ’ın fiili kuruculuğu ile çalışmalarına başlayarak, 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve eğitim-öğretime başlamıştır. Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, bölümün kurulduğu 2007 yılından itibaren Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ tarafından yürütülmektedir. Sosyoloji Bölümü akademik kadrosunda 2018 yılı itibariyle 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Dr. ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurumu, Fen-Edebiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin Pedegojik Formasyon Programını dört (4) yıllık süreçte başvuran herkese vermek üzere yeniden düzenlemiştir. Sosyoloji bölümünde okuyan her öğrencimiz Formasyon alarak öğretmen atamalarında büyük bir avantaj sağlamış olacaktır.